مدیر سیامک صالح فرج زاده علیرضا مختاری alireza mokhtari

مدیر: سیامک صالح فرج زاده علیرضا مختاری alireza mokhtari siyamak saleh faraj zadeh

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سقف برداشت نوروزی خودپردازها 500 هزار تومان شد

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی تاکید شده است هست، بانک ها و موسسات اعتباری بعد از تاریخ یاد شده، ملزمند سقف مبلغ برداشت نقدی را به مبلغ 2میلیون ریال اصلاح کنند.

سقف برداشت نوروزی خودپردازها 500 هزار تومان شد

سقف برداشت نوروزی خودپردازها 500 هزار تومان شد

عبارات مهم : مرکزی

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی تاکید شده است هست، بانک ها و موسسات اعتباری بعد از تاریخ یاد شده، ملزمند سقف مبلغ برداشت نقدی را به مبلغ 2میلیون ریال اصلاح کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری عضو شتاب، مجوز زیاد کردن سقف برداشت نقدی خودپردازها به صورت درون بانکی به پنج میلیون ریال در ایام نهایی سال و نوروز را صادر کرد.

به گزارش ایرنا و بر اساس این بخشنامه و طبق روال سال های گذشته با نشانه خدمات رسانی بهتر در روزهای نهایی سال، بانک ها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب از روز جمعه 25 اسفندماه امسال تا روز 15 فروردین ماه سال آتی می توانند سقف مبلغ برداشت نقدی از خودپردازها را به صورت درون بانکی (غیرشتابی) به پنج میلیون ریال زیاد کردن دهند.

سقف برداشت نوروزی خودپردازها 500 هزار تومان شد

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی تاکید شده است هست، بانک ها و موسسات اعتباری بعد از تاریخ یاد شده، ملزمند سقف مبلغ برداشت نقدی را به مبلغ 2میلیون ریال اصلاح کنند.

واژه های کلیدی: مرکزی | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz